O nás

  • ·  zařízení BABYCARE zajišťuje veškerou komplexní základní zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojišťění v rámci odbornosti

  • PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST,  t.j léčebnou + preventivní včetně povinného očkování pro děti od novorozeneckého věku do 19 let

  • ·  našimi smluvními pojišťovnami jsou 111, 207, 211, 201, 205.

     

  • the BABYCARE facility provides complex basic medical care covered by medical insurance within the framework of the profession of PRACTITIONER FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS, i.e. medical treatment and preventive care including mandatory vaccination for children from infant age to 19

  • our contractual insurance companies are 111, 207, 211, 201, 205

  • ·  учреждение BABYCARE обеспечивает всю комплексную основную медицинскую помощь, покрываемую из медицинского страхования в рамках специализации ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, т.е. лечебную + профилактическую, включая обязательные прививки для детей с новорожденного возраста до 19 лет

  • ·  нашими договорными страховыми компаниями являются 111, 207, 211, 201, 222

  • ·  договорными партнерами для гастроэнтерологии и брюшной ультрасонографии являются страховые компании 207, 211, 201, 222